آرشیو خبرها

تکنولوژی جدید در سیم کشی ساختمان
طراحی با معماری انعطاف پذیر
معرفی خطاها در سیستم هواساز
روش ﭘﯽ دو ﭘﻮﺷﻪ در دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
طراحی جالب برای ساخت بالکن
نکاتی راجع به طراحی سیستم آتش نشانی
موارد استفاده از لوله ها
کوچکترین ترمومتر جهان از DNA ساخته شد
تخریب سقف سوله
کاربرد انواع لوله ها در تاسیسات