مشروح خبر

اتمام پروژه کوهسنگی


این پروژه در 8 طبقه که 2 طبقه آن منفی می باشد بنا شده است . شرکت نوین صنعت انرژی با بستن قرارداد تهیه و اجرای کانال های تاسیسات از جنس ورق پیش عایق شده PI شروع بکار نموده  و با تلاش و پشتکار نیروهای متخصص این شرکت ، پروژه را به اتمام رسانیده است . مساحت کل کانال کشی این پروژه 2900 مترمربع می باشد .