مشروح خبر

دستگاه تهویه مطبوع هوشمند


Wynd 

نام یک دستگاه تهویه مطبوع هوشمند قابل حمل است که قادر به حذف مواد حساسیت‌آور و دیگر آلودگی‌ها از محیط اطراف شما است .

مهم ترین مزیت این دستگاه امکان حمل و نقل آن می باشد .

فعال کردن این دستگاه هم به صورت خودکار و هم به صورت دستی ممکن می باشد .